Folkemusikkverksted med Blåsang

Duoprosjektet Blåsang (Frøydis Grorud og Anne Gravir Klykken) holder i perioden 12. mars til 9. mai 2019 folkemusikkseminar for 6. trinn i grunnskolene i Drammen kommune. Dueon startet opp som et masterprosjekt i tradisjonskunst ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I de fire siste åra har damene arbeidet med samspill, arrangering, tonefargelegging og improvisasjoner over gamle opptak gjort fra 1911 og fram til i dag. I hovedsak er kildene tradisjonsbærere fra Telemark og Buskerud. Med to melodiførende instrumenter tar Blåsang lytterne med inn i stemninger, beskrivende musikalske drag og i et rytmisk driv som vekker assosiasjoner til svunnen tid samtidig med at nyskapende elementer danner grunnlag for utforming av musikken.

I folkemusikkverkstedene møter vi elevene klasserommet. Vi snakker om begreper innen funksjonell folkemusikk, diskuterer sjangeren folkemusikk og spiller eksempler på tradisjonell musikk og eksempler på hvordan vi har jobbet med denne musikken med tanke på improvisasjon og fritt spill. Også aktiviserer vi elevene med bånsull, kulokk, dansevise, skillingsvise, historier og lokale og kortreiste stubber. I løpet av folkemusikktimen vil vi også gjerne by elevene opp til en liten dans (gangar).

Hovedhensikten med disse timene er å inspirere elevene til å bruke folkemusikk inn i sin egen hverdag, inn i sitt arbeid i musikk og med sitt eget musikalske uttrykk.
Folkemusikkverkstedet er også ment som en inspirasjon for lærerne i de ulike klassene vi besøker, slik at de kan få ideer og nye tanker om hvordan folkemusikken kan bli en del av musikkundervisning og annen undervisning.

Blåsang har gitt en plate med navn Blåsang i 2015. Den kan lyttes til på denne lenken: https://itunes.apple.com/no/album/blasang/id1040247781?l=nb