med Ulf Nilsen

Når Frøydis spiller med Ulf på piano eller orgel flettes klassisk, jazz og folkemusikk sammen på en sømløs og vakker måte. Ulfs sterke musikalitet og fantastiske gehør gjør at han kan spille så mye mer enn kun klassisk musikk, og deres konserter er alltid et eventyr og en reise gjennom stilarter.

Ulf Nilsen er kjent som organist, pianist og cembalist, utdannet ved Norges musikkhøgskole. Han har siden 1996 praktisert som kantor ved Lovisenberg kirke i Oslo.